Algemene voorwaarden

Algemeen

Ledflex is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van BV Kristof Van Eeckhaute  met maatschappelijke zetel in 9700 Oudenaarde, Smissestraat 28 ingeschreven in het RPR Oudenaarde onder het nummer 0876 553 861
De klant kan via deze webwinkel, materiaal aankopen voor fun of extra visibiliteit. De verkoopsovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de online-bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Ledflex. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Ledflex als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Ledflex.  De algemene voorwaarden van Ledflex heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Ledflex, ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van Ledflex verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

Prijzen

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.

Betaling

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden van toepassing voor aankopen op onze website:

  • Bankkaart (Bancontact)
  • PayPal
  • Per overschrijving
  • Visa/Mastercard
  • Voor alle online bestellingen wordt een betaling geëist alvorens de goederen worden geleverd!

Voorraad

Ledflex behoudt zich het recht voor een product niet te leveren wanneer het niet meer in voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Ledflex de klant verwittigen in geval de levering vertraging oploopt. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

Levering en leveringstijd

Ledflex zal zich inspannen om de na de bestelling afgesproken levertijd van 5 werkdagen te respecteren, maar kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor leveringen die te laat aankomen. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Ledflex doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, e-mailadres,…) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. Ledflex is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Ledflex gedragen. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden.

De leveringen zullen door transport van Ledflex zelf worden geleverd of door Bpost of door een andere externe transportfirma zoals DPD.

Ledflex  heeft het recht om de levering van online bestellingen te weigeren en/of te annuleren om allerhande redenen die vanuit bedrijfslogica van toepassing kunnen zijn, met de respectievelijke terugbetaling als gevolg uiteraard.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Ledflex in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Het risico van beschadiging, verlies of diefstal met de daarbij horende verzekering valt ten laste van Ledflex tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.

De leveringskosten bedragen 6,5 euro voor een minimale bestelling. Als de totale waarde van uw bestelling meer dan 65 euro bedraagt, vallen de leveringskosten weg uit uw winkelmandje. Voor leveringen buiten België gelden andere beloftes en dient men contact op te nemen met Ledflex via info@ledflex.be

Eigendomsvoorbehoud

Ledflex behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

Plaats van levering

De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Ledflex via  de maatschappelijke zetel of 
info@ledflex.be.

Privacy

De persoonlijke gegevens die de klant aan Ledflex bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van Ledflex. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten, promoties en acties. Indien de klant niet meer wenst gecontacteerd te worden door Ledflex voor commerciële doeleinden, dient hij dit te melden via info@ledflex.be

Herroepingsrecht producten

Elk via de webshop besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel van Ledflex. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: de“ vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt “ naam en adres van de klant, correct en volledig “ handtekening van de klant. Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retour document dat hier kan worden afgedrukt. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Smissestraat 28, 9700 Oudenaarde. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor en op kosten van Ledflex wordt verzonden. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt Ledflex het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via een overschrijving.

Klik op onderstaande knop om het retourformulier te downloaden:

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ledflex en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. En eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van Ledflex gevestigd is namelijk Oudenaarde.